Island of Ceylon

ජොර්ජ් : අපි ඊයේ හවස බොහොම සීතල, කිසිම සරු බවක් නැති, ඒත් මිනිසුන් විසින් දමනය කරපු, ඔවුන් වාසය කරන, එක් ප්‍රදේශයක් ගැන කතා කළා. මම හිතන්නේ වෙනසකටත් එක්ක ඊට වඩා වෙනස් ප්‍රදේශයක් ගැන අද කතා කරන එක හොඳයි කියලා. ඒක ලස්සන සශ්‍රීක දූපතක්. ලංකාව.

ඇල්බට් : ලංකාවේ තමයි කුරුඳු වැවෙන්නේ.

ෆැනි : ඇත්තද? එහෙනම් මං ගොඩක් කැමතියි ලංකාව ගැන අහන්න.

ජොර්ජ් : ලංකාව පහු ගිය අවුරුදු වල ප්‍රසිද්ධ වුනේ මොන නිශ්පාදනයටද විලියම්?

විලියම් : මුහුදුබඩ පැති වල නොගැඹුරු ඉවුරෙන් හම්බුවෙන මුතු වලට.

Pearl Drilling, Fishing Ceylon 1909
Pearl Fishing in Ceylon – Drilling and Faking Pearls (ca. 1909) photographed by Andree. [Image Courtesy: http://www.lankapura.com ]

ජොර්ජ් : හරියට හරි. දැන් පෙරදිග පුරාම ඔවුන් ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන්නේ පොල්තෙල් සහ කොහු ලණු නිශ්පාදනයට. ඒත් යුරෝපයට සහ අපේ ඇමරිකාවට ඒ භාණ්ඩ කිසිවක වැදගත් කමක් නැහැ. එහෙ මිනිරන් පතල් වලට ලොකු වටිනකමක් තියනවා කියලා කියනවා. ගොඩක් අය කියන්නේ ලෝකේ අනික් රටවල් වලට වඩා මහා පරිමාණයෙන් පිරිසිඳුම ලෝහ නිපදවන්නේ ඔවුන් කියලයි. ඇල්බට් ඔයා දන්නවද මිනිරන් කියන්නේ මොනාද කියලා?

ඇල්බට් : නෑ අයියේ.

ජෝර්ජ් : ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද ජොසපින්?

ජොසපින් : පැන්සල් හදන්න පාවිච්චි කරන ලෝහයක්. ඒකෙන් තමයි ලියන කූර හැදෙන්නේ. අපි ඒකට කියන්නේ කළු ඊයම් කියලා.

Plumbago Preparation
Plumbago Preparation [Image Courtesy: http://www.lankapura.com ]

ජොර්ජ් : හරියට හරි. ඒත් මිනිරන් තවත් දේවල් සඳහා යොදාගන්නවා. ඇල්බට්, ඔය දන්නවද ලංකාව තියෙන්නේ මොන මුහුදෙද කියලා?

ඇල්බට් : ඉන්දියානු සාගරයේ

ජොසපින් : මම ගාව සිතියමක් තියනවා. ලංකාව තියෙන්නේ දකුණු අක්ෂාංශ 50 56’ත් 90 50’ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 800ත් 820ත් අතර.

ජෝර්ජ් : ඒක හරි. චූටි ෆැනි ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද මේක බලල ඒක මොන හැඩයක පළතුරක් වගේද කියන්න.

ෆැනි : මට නම් පේන්නේ වෙන මොකකටත් වඩා පෙයාස් ගෙඩියක් වගේ කියලා.

ඇල්බට් : ඔව්. පෙයාස් ගෙඩියේ ලොකු පැත්ත දකුණට බර වෙලා.

ජෝර්ජ් : ඒක හරි. ලංකාව සැතපුම් 270ක් වගේ දිගයි උතුරේ ඉඳන් දකුණට. වටප්‍රමාණය සැතපුම් 660ක් වගේ. වපසරිය වර්ග සැතපුම් 24,664යි. මැසචුසෙට්ස් ප්‍රාන්තය, නිව් හැම්ප්ශයර් ප්‍රාන්තය, කොනෙක්ටිකට් ප්‍රාන්තය, රෝඩ් අයිලන්ඩ් කියන ප්‍රාන්ත හතරම ගත්තම ඊට වඩා වර්ග සැතපුම් 1600ක් විතර වැඩි ඇති. දකුණු කැරොලයිනාවට වඩා වර්ග සැතපුම් 4000ක් වගේ කුඩායි කියත හැකි. මොනාද ප්‍රධාන වරායවල් ඇල්බට්?

ඇල්බට් : ඊසාන දිගින් ත්‍රිකුණාමල වරාය. දකුණින් ගාලු වරාය. ඔයා මේවායෙන් කොතන එකටද ගියේ ජෝර්ජ්?

ජෝර්ජ් : මම එක පාරක් ගාලු වරායට ගියා ප්‍රංශයේ ලුයිස් වරායේ ඉඳන් එන පුංචි දෙකුඹු තැපැල් නැවක.

Map of Point De Galle Sri Lanka Ceylon c.1884
Map of Point De Galle Sri Lanka Ceylon (ca.1884) [Image Courtesy: http://www.lankapura.com ]

ෆැනි : මම දැනන් හිටියේ නැහැ මිනිස්සු එච්චර ඈතක ඉඳන් ලියුම් එවනවයි කියලා. ඔයා එහෙ ඉන්නකොට මට ලියමනක් එවන්න තිබුනනේ.

ජෝර්ජ් : ඔව් ඒක ඇත්ත. ඒත් මම එතකොට ඔයා ගැන දැනගෙන හිට්යේ නෑනේ චූටියෝ. අනික ඒත් මට විශ්වාසයක් තිබ්බේ නැහැ මම ලියමනක් එව්වානම් ලියමන ගෙදරට ඒවියි කියලා.


චාල්ස් නොර්ඩොෆ් විසින් රචිත “දූපත් ලොව කතාන්දර”

පස් වන සන්ධ්‍යාව – ලක්දිව

Stories of the Island World by Charles Nordhoff

Evening the Fifth – Ceylon


George. We heard last evening some account of one of the most bleak and unproductive spots ever subdued and inhabited by man. I think it will be a pleasant contrast to take for the subject of our entertainment this evening the beautiful and fertile island of Ceylon.

Albert. Oh, yes; Ceylon is where the cinnamon grows.

Fanny. Is it ? Then I would like very much to hear about Ceylon.

George. For what other product was Ceylon noted some years ago, William ?

William. For the pearls found in the shallow banks on the coasts of the island.

George. Right; and it is now widely known throughout the East Indies as producing fine cocoanut oil and good coir rope, of neither of which articles we of America or Europe make much use. Its mines of plumbago are also considered very valuable, and I have seen statements that they produce a purer metal and in greater quantities than any other in the world. Albert, do you know what plumbago is?

Albert. No, sir.

George. Can you tell, Josephine?

Josephine. It is the metal of which the lead for pencils is made, and is called by us black-lead.

George. That is right ; but plumbago is used for many other purposes. Albert, in what waters is Ceylon situated?

Albert. In the Indian Ocean.

Josephine. I have the Atlas here, and find Ceylon to be included between 556′ and 90 50′ south latitude, and between longitude 80 and 82 east.

George. That is right. Can you tell me, little Fanny, what fruit it is shaped like ?

Fanny. It looks to me more like a pear than anything else.

Albert. Yes; and the larger end of the pear lies toward the south.

George. Right again. Ceylon is about 270 miles in length from north to south, and about 660 miles in circumference. It contains 24,664 square miles, which is about 1600 square miles more than are contained in the four states, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, and Rhode Island. It is over 4000 square miles smaller than South Carolina. Which are the principal harbors, Albert ?

Albert. Trincomalee, on the northeast coast, and Point de Galle, on the south. In which of these were you, George ?

George. I was once at Point de Galle, in a little brigantine that carried the mail between that port and Port Louis, in the Isle of France.

Fanny. I did not know that people could send letters so far oft . You might have sent me a letter when you were there.

George. That is true only I did not know you then, Miss Fanny. Then, too, it seemed to me so far that I was not sure whether, had I written, my letter would ever have reached home.


ලක්දිව ගමන් සටහන් පිටු අංක : 1

One thought on “Island of Ceylon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s